Logo der NEG

Als Karneval/Fastnacht/Fasching/Vastelaovend betitelt men landelijk de profane festiviteiten voor het begin van de katholieke vastentijd. Ze beginnen regionaal verschillend namelijk op 11.11 of op driekoningen of op Mardi Gras en eindigen meestal op Aswoensdag.

Fastnacht/Fasching/Vastelaovend/Karneval is een van de oudste behouden tradities in Europa en vormt een deel van ons gemeenschappelijk Europees Cultuurgoed.

De Karneval/Fasching/Vastelaovend/Fastnacht vindt zijn oorsprong in de Christelijke middeleeuwen. Dit weten en kunnen van de mensen werd over generaties als traditie tot vandaag doorgegeven en heeft zich verder ontwikkeld. Onbesproken blijft dit carnavals gebruik binnen een begrenst tijdperk voor de Christelijke vastentijd gebonden.

De regionale meermaals zeer verschillende uitdrukkingsvormen van Vastelaovend/Fastnacht/Karneval/Fasching dragen dan ook nog steeds de eigenschappen van het middeleeuwse voorvastengebruik. Maskering en rollenspel, spot lust verbonden met carnavals kritiek tegen de autoriteiten, dans en muziek, het overwinnen van gezelschappelijke afstanden, vrolijkheid en uitbundigheid in eten en drinken tot zelfs de voorchristelijke winter uitzetting.

Karneval/Fastnacht/Fasching/Vastelaovend blijven eng verbonden met de gezelschappelijke, politieke en economische omstandigheden en vormen der tegenwoordige tijd. Daarom is Karneval/Fastnacht/Fasching/Vastelaovend geen stijve bedoeling, men stelt zich open voor de sociale en gezelschappelijke veranderingen in deze tijd.

Karneval/Fastnacht/Vastelaovend/Fasching heeft traditioneel niet te verwaarlozen componenten , die in de talrijke regionaal typische verschijningsvormen zoals snoep gooien, worst en broodverdeling en andere gebruiken voor de dag schieten.

Fastnacht/Fasching/Vastelaovend/Karneval heeft zich door de loop van decennia tot een zeer belangrijke economische factor ontwikkeld. Zo laat een actuele studie van de Bund Deutscher Karneval tot onderzoek van de economische kracht van de Carnaval in Duitsland zien dat 46% van de Duitse bevolking een positieve instelling tegenover Carnaval heeft. In de Carnavalssessie 2010/2011 waren er 58 Miljoen bezoekers op Carnavals-evenementen, deze mensen bezochten gemiddeld 3 evenementen. De economische factoor komt naar voren door het feit dat de bevolking in elke sessie meer dan 1,4 Miljard Euro in de Carnaval investeert.( Zonder dubbeltelling door investeren van verenigingen).

Karneval/Fastnacht/Fasching/Vastelaovend is uit de traditie en harten van de mensen opgegroeid. Dit overgeleverde Cultuurgoed beleven grote bevolkingsgroepen in Europa als een jaarlijks terugkerend, belangrijk en onmisbare cyclus in het jaarverloop.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok